Generalforsamling


Generalforsamling and Referater11. April. 2016

Kære beboere,
Vores hjemmeside er nu oppe at køre igen efter længere tids stilhed som følge af tekniske problemer og oprettelsen af vores Facebook-side.

Hermed referat fra bestyrelsens seneste møde, der blev afholdt for et par uger siden.
Husk, at I kan skrive til os på Facebook eller på bestyrelsen@aalandsgade.net med input til bestyrelsens møder og den løbende dialog om ejendommen og gården:

BESLUTNINGSREFERAT:
Den 21. marts 2016 afholdt bestyrelsen i Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1- 17 bestyrelsesmøde på Cafe Bizarro. Til stede var:

Kristoffer Miles (formand)
Bjarne Kristensen
Stine Luise Hansen
Emilie Lyngsaae Nielsen (referent)

BYGGERI:
Kristoffer gav en briefing om status pÃ¥ byggeriet. Herfra kan fremhæves, at selve bygningen forventes at være opført i efterÃ¥ret 2016, men at byggeprojektet først forventes færdiggjort omkring Ã¥rsskiftet. Bestyrelsen har bedt om løbende information fra Domea og vil ogsÃ¥ – som tidligere – informere her pÃ¥ Facebook, nÃ¥r byggeriet forÃ¥rsager indgriben i vores forening (støj og lignende). En række problemstillinger ved byggeriet blev diskuteret, heriblandt:

  • Placering af hegnet til byggepladsen: hegnet er tilsyneladende rykket for langt ind pÃ¥ ejerforeningens grund ud for Ã…landsgade 1 ift. skitserne over byggepladsen.
  • Arbejdstider: bygherren har informeret om, at arbejdstiderne for byggeriet er fra 07-19 pÃ¥ hverdage og fra 08-17 pÃ¥ lørdage. Bestyrelsen har noteret, at disse arbejdstider ikke bliver overholdt. Der har været eksempler pÃ¥ at arbejdet er begyndt kl. 04.45 eller er fortsat frem til kl. 23. Desuden er bestyrelsen bekendt med reglen om, at i Københavns Kommune accepteres støj fra byggepladser kun til kl. 14 pÃ¥ lørdage.
  • Kommunikation mellem beboere og byggeledelsen: Bestyrelsen har noteret, at byggeledelsen har oprettet en facebookside, der fungerer som en platform for kommunikation. Efter flere klager fra beboere har byggeledelsen slettet muligheden for beboeropslag pÃ¥ siden. Endvidere svarer byggeledelsen kun i et meget begrænset omfang pÃ¥ spørgsmÃ¥l og klager. Bestyrelsen ønskede at indskærpe et ønske om, at siden bruges som platform for en løbende og gensidig kommunikation.

På baggrund af ovenstående besluttede bestyrelsen at indsende en klage til bygherren. Kristoffer vil skrive et udkast til denne.

FLYTNING AF BARNEVOGNSSKUR
Barnevognsskuret, der er blevet flyttet som følge af byggeriet, er nu blevet genopført og klar til brug efter fliselægning. Bestyrelsen indskærpe derfor, at alle beboere fremover bruger skuret til opbevaring af barnevogne og ikke opgangenen
Der vil blive sat opslag op på Facebook-siden og viceværten Morten vil minde beboere med barnevogne i opgangene om dette.

GENERALFORSAMLING I GÃ…RDLAUGET:
Kristoffer informerede om, at GF i gårdlauget ville blive afholdt 24. maj hos Valdal. Bestyrelsen har grundet gårdens indskrænkede område i 2016 besluttet at fremsætte forslag om, at der ikke ansættes en gartner til løbende pasning og beplantning i gårdhaven i 2016. Eventuelt forefaldende arbejde bliver ordnet ad hoc med bestilling af gartner til enkeltstående arbejdsdage.

GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN:
Bestyrelsen drøftede afholdelsen af den kommende GF, hvor der var enighed om følgende indsatser:

  • Behovet for et møde med Valdal minimum en uge før selve GF for at afklare eventuelle spørgsmÃ¥l.
  • At rykke Valdal for ejendomsforeningens Ã¥rsopgørelse samt for udkast til dagsorden og GF indkaldelse. Dette skulle senest sendes til bestyrelsen i den første uge i april.
  • Jvf. orientering pÃ¥ sidste generalforsamling at fÃ¥ Valdal til at udarbejde et forslag til en mindre stigning i fællesbidraget. Dette skyldes: 1) at foreningens vedligeholdsopsparing er meget lille, 2) den kommende renovering af facaden ud mod vejen (inden for 5-10 Ã¥r).

Stine ville tage kontakt til Valdal mht. ovenstående 3 punkter.
Kristoffer informerede om et allerede planlagt møde med Valdal vedr. udarbejdelsen af et forklarende tillæg til vedtægterne, der skal uddybe og definere vedligeholdspligten af kviste og altaner. Dette tillæg vil blive sendt til afstemning til årets GF. Emilie og Kristoffer vil deltage i mødet om og udarbejdelsen af dette tillæg til vedtægterne.

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMEN:
Bestyrelsen har gennem vinteren modtaget klager vedr. manglende snerydning samt manglende reparation af utætheder i taget enkelte steder. Bestyrelsen har besluttet igen at indskærpe kravet om snerydning samt behovet for tætning af utætheder over for viceværten Morten.
Bestyrelsen har noteret, at den seneste varmeopgørelse nu igen ser ud til at være på et ’normalt’ niveau efter en kraftig stigning de sidste par år.
Bestyrelsen har besluttet at indkalde Morten til et møde hver fjerde måned, hvor arbejdsopgaver og eventuelle problematikker relateret til driften af ejendommen skal gennemgås. Kristoffer og Emilie vil afholde det første møde i løbet af april.
Bestyrelsen noterede, at der på flere bagtrapper er behov for udskiftning af enkelte trin. Bestyrelsen vil bede Morten om at sørge for dette.

Generalforsamling and Referater9. December. 2013

Kære alle,

En opmærksom beboer har gjort os opmærksom på at de sidste referater ikke var var at finde på hjemmesiden. Det er der hermed ryddet bod på og de er nu alle tilgængelige på følgende adresse: http://aalandsgade.net/referater/

Vi håber på at se så mange som muligt af Jer på onsdag til den ekstra ordinære generalforsamling.

Mvh bestyrelsen

http://aalandsgade.net/wp-content/uploads/2013/12/Bestyrelsesm%C3%B8de-d.docx

GÃ¥rdlaug and Generalforsamling20. April. 2013

Kære Nabo

Til din orientering vil to repræsentanter for bestyrelsen deltage, på foreningens vegne, på den ekstraordinære generalforsamling i Gårdlauget (se indkaldelse vedlagt).

Baggrunden for at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling er, at gårdlauget er ikke længere beslutningsdygtigt. Det er derfor nødvendigt at nye repræsentanter vælges, så vi kan sikrer at gården fremover kommer til at blive vedligeholdt.

Såfremt du skulle være interesseret i at deltage i gårdlaugets fremtidig virke, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen på e-mail til formand@aalandsgade.net

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Link til indkaldelse: 589 Indkaldelse til gf 2013

Generalforsamling21. May. 2011

Hermed en venlig påmindelse om at der afholdes ordinær generalforsamling i Kvarterløfthuset på torsdag d. 26. maj klokken 18:30

Vi glæder os til at se en masse af Jer

Mvh bestyrelsen