OPDATERING: Det blev på foreningens generalforsamling i maj 2015 besluttet, at vaskelaug ikke længere kan oprettes grundet problemer med udluftning, afløb og elmåling, der var påskrevet foreningens regning.

[Der er på det seneste en del beboere, der har kontaktet bestyrelsen for at få information om hvorvidt man kan lave vaskelaug eller -klubber. Det må man gerne. Der er dog nogle krav, der skal overholdes:
1) Der skal være elmåler
2) Det skal være lovlige installationer
3) Alle i opgangen skal have mulighed for at tilmelde sig]