§1 At hensyn til andre beboere skal enhver støj dæmpes kl. 23.00. På søn- og helligdage må der ikke støjes om morgenen før k1. 10.00

§2 Vaskemaskiner, støjende køkkenmaskiner og andet støjende værktøj må ikke tages i brug mellem kl. 21.30 og 7.00, dog mellem 21.30 og 10.00 på søn- og helligdage

§3 Alle hoveddøre og køkkendøre samt porte skal holdes lukkede

§4 Det er ikke tilladt at blokere hoved- og køkkentrapper med affald, cykler, barnevogne eller genstande af hensyn til brandsikkerheden

§5 Det er ikke tilladt at benytte tørrerummene på loftet eller kældrene tit henstilling af genstande eller affald

§6 Det er ikke tilladt at drive handel fra beboelseslejlighederne. Ligeledes er det ikke tilladt at udbyde intim-massage eller lignende ydelser fra beboelseslejlighederne

§7 Det er ikke tilladt at benytte fællesarealer eller storskraldsrum til henlæggelse at byggeaffald. Byggeaffald skal køres bort for ejers egen regning

§8 Husdyr: Det er ikke længere tilladt at anskaffe sig husdyr. Beboere der allerede har husdyr skal sikre sig at de er registrerede. Såfremt der klages berettiget over et husdyr fra andre beboere, eller der er berettiget mistanke om mishold, kan bestyrelsen tilbagekalde dyretilladelsen og pålægge medlemmet at bortskaffe dyret/dyrene. Alle dyreefterladenskaber skal fjernes af ejeren

§9 Bestyrelsen forbeholder sig ret til at udbedre skader, som beboere forsætligt har forvoldt foreningens ejendom, for den ansvarliges regning

§10 Klager over brud på husordenen afleveres skriftligt tit et medlem at bestyrelsen. I tilfælde at støjklager skal klageren have henvendt sig til den larmende beboer og have en anden beboers underskrift, før klage kan indgives

§11 Det er ikke tilladt at ryge indenfor i for- eller bagopgangene, kældrene, på lofterne eller andre indendørs fællesarealer og/eller skure.

§12 Det er ikke tilladt at lufte ud i sin lejlighed ved at Ã¥bne døren/ dørene til trappen/trapperne – beboere der ønsker at udlufte deres lejlighed gør dette ved at Ã¥bne vinduerne

Læs den fulde version af vores husorden her (pdf).